• TurkishEnglishGermany

BLOG YAZILARI

Şap Betonu Nasıl Yapılır

sap-betonu-nasil-yapilir

Şap betonu nasıl yapılır sorusuna verilecek cevap öncelikle #şap betonu atılacak alanın her türlü toz, kir ve yağdan temizlenmesi gerekmektedir. Bu temizlik yapılmadan uygulanacak #şap formunu bulamayacaktır.

Ayrıca şap betonu işleminin yapılmasından sonra şapın işlevini yerine getirebilmesi için uygun bir şekilde kurutma işleminin yapılması gerekmektedir.

Şap betonu kurutma işlemi farklı ısıtıcı cihazlar ile gerçekleştirilmekte ancak bu ısıtıcı cihazların sağladığı ısı şapı istenilen şekilde kurutamamaktadır.  

Normalde ısınmak için kullandığımız ısıtıcı cihazlar şapı sadece yüzeysel olarak kuruttuklarından dolayı şapın alt kısmında kalan nem zamanla üste çıkmakta ve şap hiç kurutulmamış bir görüntüye kısa sürede ulaşmaktadır.

Islak şap betonu kurutma işleminde mutlak suretle şap kurutma cihazı kullanılması gerekmektedir. Şap kurutma için özel olarak tasarlanmış olan bu cihaz şapı sadece yüzeysel olarak değil, derinlemesine kurutabilmekte ve şapın istenilen forma ulaşmasına yardımcı olmaktadır.

Şap kurutma cihazı sahip olduğu özellikler sayesinde şap kurutma işlemi çok kısa bir sürede tamamlanabilmektedir.

Kurutma cihazının sahip olduğu en önemli özelliklerden birisi sürekli çalışabilmesi ve bu sürekli çalışması sırasında hiçbir şekilde performansından en küçük bir eksilme yaşamaması şap atılan alanın kısa sürede kurutulmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Şap kurutma işlemi son derece kolay bir işlem olarak gözüküyor olsa da küçük ayrıntılara dikkat edilmediği takdirde istenmeyen olayların ortaya çıkmasına, maddi ve emek olarak zararlar ile karşılaşılması durumu ortaya çıkmaktadır.

Bu sebeple şap kurutma işlemi son derece kontrollü yapılmalıdır. Şap kurutma cihazının şap atılmış olan alana kapasite anlamında yetmesi ve cihazın alanın tamamını aynı anda kurutabilmesini sağlayacak şekilde konumlandırılması gerekmektedir.

Şap kurutma cihazının alanı tamamına hâkim olabileceği bir noktaya yerleştirilmesi hem şap kurutma işleminin kısa sürmesini hem de çok sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Eğer alan gereğinden fazla büyük bir alan ise şap atma işlemi parça parça yapılmalıdır.

Parça parça şap atma işlemi yapılmadı ise de kurutulacak alan parçalara ayrılmalı ve her parça eşit mesafeden, eşit sıcaklık derecesinde ve eşit zaman diliminde kurutulmalıdır.

Bu şekilde bir kurutma işleminin yapılmaması ilerleyen dönemlerde şapın üzerinde ve şap ile beton arasında nemlenme ve rutubetlenme olayları ile karşılaşma ihtimalini arttırmaktadır.

Kurutma cihazları normal şebeke enerjisi ile çalışabilen cihazlardır. 220V elektrik enerjisi ile çalışan kurutma cihazları sahip olduğu güçlü motoru sayesinde çalışmak için kullandığı tüm elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirebilmekte ve böylelikle kullanıcılarının ekstra maliyetler ile karşılaşmasını engellemektedir.

Şap beton nem kurutma işlemi şap kurutma cihazının şap üzerinde bulunan nemi yoğunlaştırıp suya dönüştürmesine denmektedir. Suya dönüştürülen nem kurutma cihazlarının depolarında hapsedilmektedir.

Kurutma cihazlarının depolarının iç hacimleri ne kadar büyük ise cihazın ara vermeden çalışması o kadar uzun sürmektedir.

Deposu tamamen dolu olan kurutma cihazı güvenlik gerekçesiyle çalışmayı durdurmaktadır. Çalışmanın devam edebilmesi için deponun tamamen boşaltılması gerekmektedir. Ancak deponun dolmamasını sağlayan küçük bir aparat mevcuttur. Bu aparatın ismi tahliye hortumudur.

Deponun çıkış kısmına bu tahliye hortumu bağlandığında yoğunlaştırılan nem depo içerisine hapsedilmemekte ve dışarıya tahliye edilerek cihazın ara vermeden çalışmasını sağlamaktadır.

Bu sayede kurutma cihazının kontrolü için ekstra personel çalıştırmaya gerek kalmamakta ve şap kurutma işlemi çok daha kısa sürede gerçekleşebilmektedir.

Şapın atılmasının en önemli nedenlerinden biri nemlenme ve rutubetlenme ihtimalini ortadan kaldırmaktır.

Ancak şap, kurutma cihazı dışında herhangi bir ısıtıcı cihaz ya da büyük rüzgâr fanları ile kurutulmaya çalışılırsa nemlenme ihtimali ortadan kalkmadığı gibi şapın üzerine uygulanacak olan diğer malzemelerinde uygulanması imkânsız hale gelmektedir.

Şap betonu nasıl yapılır dendiğinde yapılış amacına göre farklılık gösteren yöntemler kullanılmaktadır. Şap her yapıya uygulanan bir materyal olmakla birlikte bazen özellikle bazı yapılarda ekstradan da kullanılabilmektedir.

Örneğin; kapalı spor salonlarının zeminlerinin düz, pürüzsüz ve parlak görünmesinde şap uygulamasının etkisi çok büyüktür.

Şap genel anlamda betonun üzerine dökülme suretiyle uygulanmaktadır. Ancak öncesinde şap dökülecek olan alanın sınırları kapatılmalıdır.

Şap döküm işlemi tamamlandıktan sonra bu sınırlar kaldırılmalı ve kaldırılan sınırlara da anında şap dökme işlemi yapılmalıdır. Sonrasında şap mala yardımıyla tüm alana yayılmalıdır.

Sonrasında ise en önemli konu olan şap beton nemi kurutma işlemine geçilmelidir. Bu işlemde mutlak suretle kurutma cihazı kullanılmalıdır. Kurutma cihazı dışında kullanılan malzemeler hem şapa, hem betona zarar vermekte ve sonunda ekstra maliyetler ile emek ve zaman kayıpları meydana gelmektedir.

Şap betonu nasıl yapılır sorusuna verilebilecek ve uygulanabilecek farklı yöntemler olsa da kurutma işleminde uygulanması gereken yöntem ve cihaz tektir. Bu sebeple her türlü şap kurutma işlemlerinizde şap kurutma cihazı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. 

ŞAP BETONU NASIL YAPILIR

Bilgi ve Cihaz Kiralama için bizi arayın : 444 0 719

Kurutek Dydtürktek

Bu yazarın açıklaması maalesef yok.

BENZER YAZILAR

Ankara Şap Kurutma Firması

Ankara şap kurutma firma ı atış ve kiralama ını yapmakta olduğu kurutma cihazları ile gerek inşaat halinde olan binalarda gerek e de nemlenme ve rutubetlenme orunu yaşayan...

Bursa Şap Kurutma Firması

Bur a şap kurutma firma ı kimi binalarda nemlenme ve rutubetlenmeyi engellemek amaçlı kimi binalarda i e gör el anlamda daha parlak ve güzel zeminler elde etmek...

İstanbul Şap Kurutma Firması

İ tanbul şap kurutma firma ı olarak inşaatlarınızda nemlenme ve rutubeti azaltmak amacıyla, ya da gör el anlamda daha güzel bir zemin elde etmek amacıyla...

İzmir Şap Kurutma Firması

İzmir şap kurutma firma ı her binaya uygulanma ı zorunlu olan nem ve rutubetlenmeyi engelleyici özelliği bulunan şap malzeme inin atılma ının hemen ardından kurutulma ı...